logo11  
รับออกแบบ และ ติดตั้งงานระบบทุกชนิด  
line decor
  PROJECT LIST  ::  
line decor
   
 
องค์กรต่างๆที่เรา Contact and Service

มีองค์กรและหน่วยงานหลายแห่งที่เราติดต่อ และ ดำเนินงานให้ โดยมุ่งเน้นตามจุดมุ่งหมายของบริษัท และ ความต้องการของลูกค้าซึ่งอยู่ในความตระหนักของเราเสมอ ดังนี้.

 

 
บริษัท และ องค์กรเอกชนต่างๆ

 

1 บริษัท ลำพูน ซิงเดนเก็น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
2 ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
3 บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
4 บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
5 บริษัท เคฮิน(ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
6 บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด อื่นๆ
7 บริษัท โตเกียว คอยส์ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
8 บริษัท ช้าฟเนอร์ อี.เอ็ม.ซี.จำกัด  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
9 บริษัท เคียวเซร่า คินเซคิ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
10 สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา ประจาจังหวัดเชียงใหม่ อื่นๆ
11 บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เชียงใหม่ อื่นๆ
12 โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส เชียงใหม่ อื่นๆ
13 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด อื่นๆ
14 บริษัท นงนุชแลนด์ สเคป แอนด์ การ์เด้นดีไซน์ จำกัด อื่นๆ
15 บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) อื่นๆ
16 บริษัท คิวแพลน จํากัด อื่นๆ
17 บริษัท อัครพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (สาขาที่ 1  อาคารไอคอนสแควร์) อื่นๆ
18 บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จํากัด อื่นๆ
19 LAO TOBACCO LIMITED. (บริษัทยาสูบ ประเทศลาว) อื่นๆ

 

 
ส่วนงานราชการ

 

-โรงพยาบาลลำพูน จ. ลำพูน ( งานต่อเติมและซ่อมแซมห้องไอซียูทารกวิกฤต )

-โรงพยาบาลลำปาง จ. ลำปาง ( งานติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้อาคารหอพักแพทย์ )

-โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ( งานติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม ้อาคารสุจิณโณ และ อาคารตะวัน )

-สถานแรกรับสันมหาพน จ. เชียงใหม่ ( ต่อเติมโรงอาหาร และ ส่วนสุขาภิบาล )

 

 
องค์กรการศึกษา

 

- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย ( ติดตั้งระบบน้ำประปา และ เชื่อมต่อระบบเมนประปา )

-คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ( งานติดตั้งระบบสัญาณเตือนเพลิงไหม้ )

 

 
กลับหน้าแรก